donderdag 23 mei 2019

Brief 1, 2019

Beste ouders en leerlingen van de tweede klassen,

 Zoals jullie weten organiseren wij al jaren een survivalkamp in de derde klas op de Veluwe om het groepsgevoel binnen de jaarlaag te versterken. Ook komend jaar gaan we met de huidige tweedeklassers in september richting Apeldoorn om ze onder te dompelen in de vrije natuur.

We vertrekken op dinsdag 17 september om 14.00 uur; de leerlingen moeten ’s morgens bepakt en bezakt in de juiste kleding op school komen; er zullen ruimtes beschikbaar zijn om de survivalspullen te stallen tot vertrek. Op vrijdag 20 september komen we rond 15.00 uur terug op school. Het programma zal bestaan uit kompaslopen, een hoogteparcours, vlottochten, vuur-, water- en voedselinstructie, slapen in de natuur en nog veel meer. Geen lichte opgave, maar de ervaring van de afgelopen jaren leert dat het ook  voor de wat minder sportieve kinderen prima te doen is.

Het kamp vindt plaats in vier groepen, die willekeurig worden samengesteld uit de jaarlaag: er kan niet gewisseld worden binnen de groepen. We doen dit bewust om bestaande vriendschapsverbanden niet altijd dwingend te laten zijn. De vier groepen zullen elkaar niet of nauwelijks tegenkomen op de Veluwe.

Daar de kinderen behoorlijk veel moeten lopen, zijn goede schoenen (het hoeven niet per se  loopschoenen te zijn, maar de leerlingen moeten er gemakkelijk langdurig op kunnen lopen) een must. Ook een stevige, goed passende rugzak (inhoud ong. 40/50 liter) is van groot belang. We gaan ervan uit dat alle leerlingen deze hebben of kunnen lenen van familie of vrienden. Indien dit een probleem is, graag even contact opnemen.

De kosten van de reis bedragen € 240; dit is al meegenomen in het jaarlijks voorschotbedrag. Het bedrag dekt alle maaltijden, vervoer naar/van de Veluwe en vervoer ter plaatse, overnachtingen en activiteiten, reisverzekering en instructeurs. Wanneer de kosten een bezwaar vormen, graag contact opnemen met Titia Jodha (tjodha@barlaeus.nl).

Mochten er fysieke, religieuze of andersoortige bezwaren zijn, horen we die graag per ommegaande om te kijken hoe we dat kunnen oplossen. Het kamp is verplicht; niet meegaan is geen optie. In september volgt een formulier voor het invullen van zaken als wespenallergie, vegetarisch eten en andere zaken die van belang zijn.

Het Barlaeus sluit GEEN annuleringsverzekering af voor de leerlingen; het blijkt namelijk zowel een enorme kostenpost als ook een vrijwel onmogelijke opgave om als school de ziekte van een kind aan te tonen bij een verzekering. We adviseren ouders dus zelf een annuleringsverzekering af te sluiten, omdat wij, ook bij ziekte, toch de volledige kosten moeten betalen en dus doorberekenen.

Begin september volgt een tweede brief met veel meer informatie en de groepsindeling (deze maken we nu nog niet, omdat nog niet volledig duidelijk is welke leerlingen blijven zitten in klas 2 en 3); tot die tijd staat deze en andere informatie op http://survivalbarlaeus.blogspot.nl. Mochten er voor september al prangende vragen zijn, hoor ik het graag!